Нашият екип

Нашият екип

Опит

Екипът на ЕВРОПРОДЖЕКТ е млад, реактивен и творчески, съставен от наполовина френски и наполовина български консултанти. Главният фактор за успех на ЕВРОПРОДЖЕКТ е разнообразието на профила й от консултанти, което осигурява дълбоко разбиране на програмите и политиките на ЕС и по-високо качество на работата.
Винаги сме на разположение да разберем и да отговорим на нужди Ви и можем да Ви предоставим персонализирани и успешни решения.


Ману Балестер

Ману Балестер е директор на Европроджект. Тя отговаря за бизнес развитието на компанията,
както и за административните и финансови въпроси. Притежава 7-годишен опит е европейски
иновативни проекти и специфични умения и компетенции по бизнес стратегии и планиране.
Защитила е две магистърски степени - по Политика към Sciences Po Lille, както и Бизнес
консултации към Audencia Nantes.

manon.ballester@europroject.bgАнгел ШОТЕВ

Ангел е завършил университета в Дънди с бакалавърска степен „Политика и икономика“, както и
университета в Льовен с магистърска степен „Европейски науки“. Уменията му в сферата на
европейското финансиране са придобити в следствие на работата му по подготовката и управлението
на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

angel.shotev ( at ) europroject.bgНатали ДИМИТРОВА

Натали има завършена магистърска степен по "Устойчив Бизнес, Енергетика и Финанси"
към Центъра за Международен Бизнес и Устойчиво Развитие, Лондон, както и бакалавърска
степен по "Международни Икономически Отношения" към УНСС, София. Допълнителните й
специализации са в областта на продуктов мениджмънт и иновации към Виенския Икономически
Университет, Австрия, както и пълна стипендия за обучение в областта на Устойчивото
Развитие към Фондация Сендзимир, Полша. Опитът й във водещи компании за бързооборотни
стоки, изследователски център с основен фокус устойчива мобилност и бизнес инкубатор
базиран в Тех Сити, Лондон, са й предоставили възможност да развие компетенции в
разработката и управлението на проекти в областта на устойчивото развитие, околната
среда и дигиталните иновации.

natali.dimitrova ( at ) europroject.bgКалин ИЛИЕВ

Калин е Web Developer на ЕВРОПРОДЖЕКТ . Той има магистърска и бакалавърска степени
от Шуменски университет.
Калин има опит като Webmaster в една от големите софтуерни компания в Европа, базирана във Варна,
както и в Българско национално радио и една от най-големите болници в страната -
Университетска болница "Света Марина" Варна.
Той притежава умения и в двете направления на уеб програмирането – Front end и Back end.
Има практически познания в езиците за програмиране PHP , JavaScript, релационните
бази данни - MySQL и съвременни уеб технологии - HTML5 / CSS3 . Калин има голям интерес в
проучването и прилагането на нови и иновативни IT решения, както и в оптимизирането на уеб
приложенията и ИТ сигурността.

kalin.iliev (at) europroject.bgПолина Хитова

Полина е завършила Софийски университет с бакалавърска степен Европеистика и магистърска сепен
Управленкси информационни системи. Предходният й опит в кандидатстване и изпълнение на проекти
и поръчки по тръжни процедури й дава задълбочен поглед върху процедурите и инструментите за
успешно разработване и управление на проекти, финансирани от инструментите на Европейски съюз
и други донори. Участвала е в изпълнението на поръчки за кампании за осигуряване на информация
и публичност на различни институции и като административен експерт в различни трансгранични
проекти и по Еразъм +. Има опит в набирането на средства за организации със стопанска и
нестопанска цел.

polina.hitova (@) europroject.bgРумяна Мишонова

Румяна e доктор по социологията, завършила във Франция. Била е лектор в няколко френски
университета и е участвала в различни научни проекти. Има богат опит в правенето на социологически
и пазарни изследвания. От 2012, работи в като консултат и мениджър на иновативни проекти и
трансфер на технологии и има допълнителна специализация в областта на интелектуалната
собственост.

rumiana.michonova (@) europroject.bgМая Гуевска

Мая Гуевска има магистърска степен по Европейски проекти, бакалавърска степен по Социални
дейности от Софийски университет и е учила в Карловия Университет, Прага, Чехия по програма
Еразъм. Мая има специфичен опит в публичния и неправителствения сектор в управление на проекти
и писане на проектни предложения. Работила е в отдели по Европейски програми и проекти към две
общини в България, включително като старши експерт по координиране на проекти за териториално
сътрудничество, свързани с регионално икономическо и социално развитие и интеграционен процес
(в сферите на социално предприемачество, енергийна ефективност, устойчиво градско развитие,
култура и социални услуги) по програми ИНТЕРРЕГ, FP7, Хоризонт 2020 и ЕИП грантови схеми.
Тя е основател и настоящ член на малко НПО в България и има опит в неправителствения сектор
с множество международни частни и публични донори в Европа и САЩ (специализация в Atlas Corps
чрез Държавен департамент на САЩ).

maya.guevska@europroject.bg