Експертна оценка

H2020, LIFE +, ERASMUS +, широко разпространена, инструмент за МСП, ICT, Водещи позиции в промишлеността, науката с ANF за обществото, върхови постижения на науката , Обществени предизвикателства, Digital Security, бедствия устойчивост, образование, обучение, трансфер на знания, Teaming, Туининг, Зелени автомобили, мобилност, Син растеж, нисковъглеродна енергия Фонд, ОП Конкурентоспособност, работа на програмата, структурните фондове, околна среда, PPP, координация и подкрепа, предаде РИА, иновации Actions, INCO, INTERREG

Детаили

Намирането на подходящите възможности за финансиране често е трудно като се има предвид голямото разнообразие от покани за тръжни процедури от страна на Европейската комисия. Нашите специалисти ще ви помогнат да стесните възможностите, в зависимост от състоянието на Вашата компания, основната дейност и човешките ресурси.

Целта на тази диагностика е да насочва компанията към програма за финансиране, съобразена с нейните нужди и стратегия.

Контакти