Присъединете се към европроекти
с наша помощ
Помагаме ви да намерите
правилния път за Вашето развитие
Нека извадим иновативния потенциал
на Вашата компания
Нека направим успешен Вашия проект
ЕВРОПРОДЖЕКТ е френско-българска консултантска фирма, създадена през 2005 и специализирана в разработването и управлението на европейски проекти.

ЗА НАС

Нашата компания

НАШАТА КОМПАНИЯ

От 2005

Европроджект помага на клиентите да участват в проекти, финансирани от Европейската Комисия в сътрудничество с европейски партньори, чрез разработване и управление на техните проекти.

Повече
Нашият екип

НАШИЯТ ЕКИП

Опит

Нашите консултанти имат дългогодишен опит в европейските проекти и добро познаване на тънкостите на европейските покани за проекти (включително пълните изисквания на ЕК), както и все по-голяма мрежа от успешни партньори.

Повече

УСЛУГИ

Изготвяне на проектни предложения

Европроджект има богат опит в изготвянето на европейски про- екти, по-специално в рамките на програмите от H2020, LIFE +, ERASMUS + на Еврокомисията и ОП Конкуренто- способност.

Изготвяне на проектни предложения Повече

Управление на европроекти

Ние гарантираме административната и финансовата координация на финансираните проекти да даде възможност на партньорите да се фокусират върху важните за тях неща и основната им дейност.

Управление на европроекти Повече

Дисеминация и разработка

Нашата компания предлага широка гама от дейности за разпространение на резултатите (така наречената дисеминация) и може да помогне в плана за експлоатация на продуктите от Вашите проекти.

Dissemniation & exploitation Повече

Търсене на партньорства

Намерете най- подходящия партньор за Вашия проект. Ние разра- ботихме широка партньорска мрежа, покриваща ЕС-27, кандидатките за членство, асоци- ираните страни и страните от Западните Балкани.

Търсене на партньорства Контакти

Обучение

Европроджект
извършва
обучения по европейски програми и изгот- вяне на проектни предложения в комбинация от теория, практи- чески задачи и реални бизнес казуси.

Обучение Повече

Уеб разработка

Нашите разра- ботчици могат да ви помогнат да подобрите Вашето присъствие онлайн (интерактивни уеб сайтове, онлайн пазаруване, SEO, регистрация на домейн и хостинг, ъпдейти на уебсайта).

Уеб разработка Повече