Нашата компания

Нашата компания

ДЕТАИЛИ | Мрежи | Сертификати

Европроджект е една от водещите консултантски компании в България, специализирана в разработването и управлението на европейски проекти.
Създадена през 2005 г. като дъщерно дружество на своята френска компания-майка Euroquality, Европроджект се ползва от дълбокия й опит и нейния успех.
Европроджект помага на клиентите си да трансформират своята иновация в конкурентно предимство чрез участието във финансиран от ЕС R&D или в демонстрационни проекти.

За да достави висококачествени услуги на своите клиенти, Европроджект разчита на:

  • Висококвалифицирани и опитни френски и български консултанти с различно по произход образование
  • Минимум два консултанта, назначени по Вашия проект
  • Голямо количество предишни успешни предложения
  • Голяма партньорска мрежа, покриваща ЕС-27, страните кандидати и асоциираните страни, както и страните от Западните Балкани
  • Най-високо ниво на експертни знания в инженеринга на европейските проекти в България
  • Стандартизирани процеси на учредяване с висока ефективност
  • Съвместна платформа и онлайн инструменти, използвани за насърчаване на изготвянето
  • Един истински ангажимент към нашите клиенти

Нашите инженерни консултанти имат технически познания в следните сектори:

ЕВРОПРОДЖЕКТ принадлежи на следните мрежи

CCI France Bulgarie

CCI France Bulgarie

CCI France Bulgarie е организация с нестопанска цел, която обединява около 190 френски, български и мултинационални компании.

Technology Innovation International

TII

Technology Innovation International е оживен център за членове за споделяне на професионален опит и добри практики.

BACEP

BACEP

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) е първата и единствена по рода си неправителствена професионална организация на консултантски компании и независими експерти.

Euroquality SARL

Euroquality France

Дейността на EUROQUALITY днес е да стимулира технологичните и методически иновации в рамките на дружествата. Euroquality е компанията-майка на Европроджект основана през 1997 г. в Париж.

ЕВРОПРОДЖЕКТ притежава следните сертификати

BACEP

BACEP

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми.

BASIS

BASIS

Международен стандарт Съвет за бизнеса и подпомагане.