Дисеминация и разработка

Дисеминация и разработка

Детаили

С цел промотиране на Вашия проект и достигане до целевото население или най-голямо количество хора, Европроджект ще настрои Вашата кампания за разпространение на проекта:

  • Писане на плана за разпространение;
  • Помощ при установяване на взаимодействие с подобни проекти;
  • Проектиране на материали за разпространение (листовка, уебсайт, плакати);
  • Проектиране, поддръжка и актуализация на публичен уебсайт, използвайки най-новите технологии (responsive, one page, animated, SEO);
  • Организиране и участие в семинари, мероприятия, конференции в Европа;
  • Производство на бюлетини и медийни социални акаунти, свързани с проекта;

За да се осигури добра валоризация и използване на Вашия резултат от проекта, Европроджект може да ви помогне да напишете план за експлоатация. Тази услуга може да съдържа:

  • Описание на плана за експлоатация и мониторинг (имайки предвид правата на трети лица, стратегията за експлоатация на резултатите от проекта);
  • Управление на интелектуалната собственост по време и след приключване на проекта;
  • Модериране на потенциални конфликти за интелектуалната собственост между партньорите по време на проекта;
Контакти