Управление на европроекти

Управление на европроекти

Детаили

ЕВРОПРОДЖЕКТ може да се грижи за управлението на Вашия проект, финансиран от ЕС, особено в следните дейности, за да ви позволи да се съсредоточите върху това, което наистина има значение за Вас:

  • Административно управление;
  • Финансово управление и отчитане;
  • Логистика, улесняване и минути за международна среща;
  • Дисеминация и разработка;
  • Управление на риска;
  • Съвместни инструменти;
  • Ежедневното управление (онлайн среща, планиране и т.н.);

Mожем да работим като партньор на Вашия проект или като подизпълнител.
Европроджект в момента участва в управлението на няколко FP7 и H2020 проекти.

Контакти