Изготвяне на проектни предложения

Изготвяне на проектни предложения

Детаили

ЕВРОПРОДЖЕКТ ви помага да въвеждат иновации и да поддържа трансфер на технологии, т.е. помага да прехвърлите резултатите от научните изследвания от RTD центрове към МСП в България и в Европа.
Най-подходящата възможност за Вас е идентифицирана: или ние да стартираме Вашия проект с Вас като координатор, или ние да екранираме предложенията по учредяване вместо Вас, за да се присъедините към съществуващ консорциум.

Предлагаме следните услуги:

  • Търсене на партньори на национално, европейско или международно равнище или за други проекти в процес на учредяване;
  • Структуриране и определяне на дейностите по проекта и стратегия;
  • Определяне на бюджета на проекта;
  • Писане на Вашето предложение в съответствие с изискването на поканата;
  • Съдействие в писмената форма на споразумението за консорциум;
  • Подаване на Вашето предложение до съответния орган;

Европроджект има богат опит в подготовката на европейските проекти, особено в рамките на FP6, FP7 и H2020 от Европейската комисия. Благодарение на нашия опит, нашият успех е средно 3 пъти по-висок от средния за България. Нашите подробни резултати могат да бъдат намерени в раздел Референции.

Контакти