Обучение

Обучение

Детаили

Европроджект предлага сесии за обучение по създаване на европейски проект, както и за управление на проекти на базата на успешния си опит.
Тези обучения включват:

  • Представяне на рамкова програма на ЕС за научни изследвания; технологично развитие и демонстрационни дейности;
  • Създаване методологията на проекта и най-добри практики;
  • Методология за управление на проекти, инструменти и добри практики;
Контакти